Archive for Listopad 2013 | Monthly archive page

posted by on Akadenia Rozwoju Osobistego

13–15.12.2013 – Warsztat Komunikacji (20h) piątek godz. 14:00–19:00, sobota godz. 09:00–16:00, niedziela godz. 09.00-16.00 – doskonalenie umiejętności interpersonalnych, udzielanie informacji zwrotnych, komunikat JA, komunikacja bez agresji, proces grupowy. Szkolenia Trenerskie: 18–19.01.2014 (16h) – Praca z grupami warsztatowymi i sposoby ich aktywizacji, techniki angażujące, style trenerskie, nowe trendy w szkoleniach 08–09.02.2014 (16h) – Zastosowanie różnorodnych narzędzi i pomocy do prowadzenia [...]

posted by on Akadenia Rozwoju Osobistego

Fundacja Obrazy Bez Granic rozpoczęła realizację projektu „Akademia Rozwoju Osobistego”, który zakłada przeprowadzenie profesjonalnego Kursu Trenerskiego. Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zamieszkujących na terenie gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica. Osoby, które już uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach środków unijnych, w tym w ramach działania 9.4 również [...]