Archive for Listopad 2016 | Monthly archive page

posted by on Bez kategorii

Fundacja Obrazy Bez Granic zakończyła realizację projektu „Przewodnik turystyczny po Rudawach Janowickich w formie elektronicznej” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest promocja regionu Rudaw Janowickich i jego walorów turystyczno-krajobrazowych a także: · niwelowanie dysproporcji rozwoju obszarów już rozwiniętych turystycznie · zwiększenie ruchu turystycznego w regionie Rudaw Janowickich · rozwój bazy turystycznej [...]