Archive for Marzec 2018 | Monthly archive page

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: 1. Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do: Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w terminie do 31 marca 2018 r. Szczegółowy [...]