Akademia Rozwoju Osobistego

lis
2013
04

posted by on Akadenia Rozwoju Osobistego

Fundacja Obrazy Bez Granic rozpoczęła realizację projektu „Akademia Rozwoju Osobistego”, który zakłada przeprowadzenie profesjonalnego Kursu Trenerskiego.
Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zamieszkujących na terenie gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica.
Osoby, które już uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach środków unijnych, w tym w ramach działania 9.4 również mogą wziąć udział w projekcie.

Celem kursu jest zdobycie umiejętności trenerskich, które będą mogły być wykorzystane zarówno w dotychczasowej pracy nauczycielskiej jak i do wykonywania zawodu trenera. Kurs obejmuje 84h zajęć podzielonych na 5 zjazdów:
I. Warsztat Komunikacji (20h) jeden zjazd 3-dniowy (bez noclegów) – doskonalenie umiejętności interpersonalnych,udzielanie informacji zwrotnych, komunikat JA, komunikacja bez agresji, proces grupowy.
II. Szkolenie Trenerskie (64h) – 4 zjazdy po 2 dni (16h) każdy:

  1. Praca z grupami warsztatowymi i sposoby ich aktywizacji, techniki angażujące, style trenerskie
  2. Zastosowanie różnorodnych narzędzi i pomocy do prowadzenia szkoleń, opracowywanie indywidualnych mat. szkol.
  3. Techniki relaksacyjne w pracy trenera, umiejętności mediacyjne, psychodrama, nowe trendy w szkoleniach
  4. Trening zadaniowy połączony z superwizją, podczas którego omówimy indywidualny styl prowadzenia szkoleń

Zajęcia odbędą się w weekendy, jeden raz w miesiącu – od grudnia do kwietnia. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkoleń.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 501 411 199 lub 501 411 299 lub mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego