Author Archive

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018 Zajęcia zewnętrze w szkołach objętych projektem: Czernica, Ścięgny, Sosonówka, Siedlęcin.

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: 1. Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do: Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w terminie do 31 marca 2018 r. Szczegółowy [...]

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”.

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: 1. Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie rodziców – dyżury pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkole Celem dyżurów będzie wypracowanie współpracy z rodzicami, zmotywowanie [...]

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: Realizacja szkoleń dla nauczycieli. Celem zadania jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, metod [...]