Author Archive

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: „Wyposażenie pracowni komputerowej oraz TIK w szkole podstawowej w Janowicach Wielkich” W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie [...]

Zapytanie ofertowe

paź
2017
04

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Zapytanie ofertowe: Indywidualne wsparcie rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkołach objętych projektem. W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: 1.Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie [...]

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Szacowanie wartości zamówienia: Indywidualne wsparcie rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkołach objętych projektem. W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań: Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację [...]

posted by on Bez kategorii

Fundacja Obrazy Bez Granic zakończyła realizację projektu „Przewodnik turystyczny po Rudawach Janowickich w formie elektronicznej” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest promocja regionu Rudaw Janowickich i jego walorów turystyczno-krajobrazowych a także: · niwelowanie dysproporcji rozwoju obszarów już rozwiniętych turystycznie · zwiększenie ruchu turystycznego w regionie Rudaw Janowickich · rozwój bazy turystycznej [...]

posted by on Bez kategorii, M.A.K.

W imieniu własnym oraz młodzieży dziękujemy wszystkim za obecność podczas konferencji a dla tych, którzy nie mogli przybyć udostępniamy materiały: Szkolny Program Aktywności Społecznej Młodzieży Realizacja Szkolnego Programu Aktywności Społecznej Młodzieży Działalność Centrum M.A.K.