Author Archive

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: Realizacja szkoleń dla nauczycieli. Celem zadania jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, metod [...]

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenia zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w SP w Janowicach Wielkich w ramach projektu. W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących [...]

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: świadczenia usługi wsparcia metodyka/mentora/coacha przeznaczonego dla 16 nauczycieli SP w Janowicach Wielkich W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań: 1. Wsparcie metodyka/mentora/coacha przeznaczone dla nauczycieli Miejsce realizacji: [...]

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: „Wyposażenie pracowni komputerowej oraz TIK w szkole podstawowej w Janowicach Wielkich” W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie [...]

Zapytanie ofertowe

paź
2017
04

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Zapytanie ofertowe: Indywidualne wsparcie rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkołach objętych projektem. W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań: 1.Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie [...]