Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018 Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: Ścięgny.

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018 Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: SIEDLĘCIN.

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018 Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: Sosonówka.

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018 Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: Czernica.

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018 Zajęcia zewnętrze w szkołach objętych projektem: Czernica, Ścięgny, Sosonówka, Siedlęcin.