Archive for the ‘Eksperymentuje’ Category

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/17, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na realizację zadania: 1. Przygotowanie i realizacja 2-dniwej wycieczki obejmującej zwiedzanie oraz warsztaty w min. dwóch obiektach Szklaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego dla [...]

posted by on Eksperymentuje

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/17, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań: 1. Przygotowanie i realizacja 2-dniwej wycieczki obejmującej zwiedzanie oraz warsztaty w min. dwóch obiektach Szklaku Zabytków Techniki Województwa [...]

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Orientacyjne harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” Zajęcia w szkołach objętych projektem: Czernica, Siedlęcin, Sosnówka i Ścięgny. Harmonogram SP Czernica Harmonogram SP Siedlęcin Harmonogram SP Sosnówka Harmonogram SP Ścięgny

posted by on Eksperymentuje

Orientacyjny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” Zajęcia w szkole objętej projektem: Ścięgny.

posted by on Eksperymentuje

Orientacyjny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” Zajęcia w szkole objętej projektem: Siedlęcin.