posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

 1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Celem zadania jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli pod kątem:

 • rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy,
 • metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
 • pracy metodą eksperymentu,
 • podnoszenia kompetencji cyfrowych n-li wszystkich przedmiotów, w tym:

- obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego,
- wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
- nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
- edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
- administracja wew infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły,
- wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.

Uczestnicy: 16 nauczycieli zatrudnionych w SP w Janowicach Wielkich

Przewidywany wymiar czasu: 96 godzin

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich

Okres realizacji: luty 2018r – grudzień 2018r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończona szkoła trenerska
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy z nauczycielami (doradztwo, prowadzenie szkoleń)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi oraz w pracy „na procesie”.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 27.02.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenia zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w SP w Janowicach Wielkich w ramach projektu.

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

 1. Realizacja zajęć logopedycznych,
 2. Realizacja zajęć,
 3. Świadczenie usługi indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha.

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich
Okres realizacji: luty 2018 – czerwiec 2019 r.

Ofertę należy dostarczyć na poniższym formularzu do dnia 16.02.2018 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres siedziby:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Elsnera 5/3, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: świadczenia usługi wsparcia metodyka/mentora/coacha przeznaczonego dla 16 nauczycieli SP w Janowicach Wielkich

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

1. Wsparcie metodyka/mentora/coacha przeznaczone dla nauczycieli

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich
Okres realizacji: luty 2018 – czerwiec 2019 r.

Ofertę należy dostarczyć na poniższym formularzu do dnia 16.02.2018 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres siedziby:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Elsnera 5/3, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia:
„Wyposażenie pracowni komputerowej oraz TIK w szkole podstawowej w Janowicach Wielkich”
W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następującego zadania:

1. „Wyposażenie pracowni komputerowej oraz TIK w szkole podstawowej w Janowicach Wielkich”

Przedmiotem szacowania jest wyposażenie pracowni komputerowej oraz TIK w szkole podstawowej w Janowicach Wielkich. Minimalny wymagany zestaw pracowni składa się z:
1. Zestawu 24 komputerów przenośnych o minimalnych parametrach – Intel Pentium Quad Core , 15,6” HD N3710 4GB 500GB Intel_HD Win10H, Office Edu,
2. Jednego komputera przenośnego o minimalnych parametrach – 15,6”, i7-8550U 8GB 128GB+1TB AMD 530_4GB,
3. Cyfrowej lustrzanki ze zmienną optyką klasy (Panasonic, Nikon, Canon)
4. Routera
5. UPS – APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, USB, IEC
6. Tablica interaktywnej 83 cale wraz z dedykowanym projektorem i uchwytem
7. Profesjonalnego programu do montażu filmów,
8. Wizualizera o parametrach minimum (8 Mpix, FHD 1080p, 60 FPS, HDMI)
9. Przenośnego głośnika akumulatorowy – mocy minimum 20W, Bluetooth,

Ofertę należy dostarczyć na załączonym formularzu do dnia 15.02.2018 r.: osobiście do biura projektu przy ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra, przesłać pocztą na adres biura projektu: Fundacja Obrazy bez Granic ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra, lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ

Zapytanie ofertowe

paź
2017
04

posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Zapytanie ofertowe: Indywidualne wsparcie rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkołach objętych projektem.

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

 1. 1.Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie rodziców – dyżury pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w każdej z czterech szkół objętych projektem.

Przedmiotem zapytania jest: świadczenie usługi indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w czterech szkół objętych projektem.

Celem dyżurów będzie wypracowanie współpracy z rodzicami, zmotywowanie ich do kontaktu i zaangażowania do działań realizowanych przez szkołę, pomoc rodzicom w indywidualnej pracy z dzieckiem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywany wymiar czasu: 8 godzin w miesiącu w każdej z czterech szkół.

Miejsce realizacji: SP Czernica, SP Siedlęcin, SP Sosnówka, SP Ścięgny – możliwość realizacji dyżurów w jednej lub kilku szkołach.

Okres realizacji: październik 2017 – maj 2019r.

Szczegółowy harmonogram oraz godziny dyżurów do ustalenia ze szkołami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika/psychologia lub ukończona szkoła trenerska,
 • doświadczenie w pracy z uczniem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na formularzu ofertowym do dnia 11.10.2017 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres siedziby:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Elsnera 5/3 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY