posted by on M.A.K.

PLAKAT_I_MMBFundacja Obrazy Bez Granic oraz Centrum M.A.K zapraszają na I Międzygalaktyczne Mistrzostwa w Bierki. Wszystkich żądnych dobrej rozrywki zapraszamy do walki – oczywiście w duchu fair play – o tytuł Międzygalaktycznego Mistrza Gry W Bierki!
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek* oraz planetę z której pochodzi do wspólnej zabawy, aktywnego i ciekawego spędzenia czasu, szczególnie w trakcie wakacji.
W sobotę 22.08.2015 Jelenia Góra stanie się centrum wszechświata! Startujemy o 14:00, oczywiście w siedzibie Centrum M.A.K (ul. Bankowa 15, Jelenia Góra).
Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy, więc warto się pośpieszyć.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Centrum M.A.K oraz na naszej stronie. Formularz należy wypełnić i dostarczyć do Centrum M.A.K osobiście lub przesłać mailowo na adres centrummak.info@gmail.com do 19.08.2015r.
Każdy uczestnik zostaje nagrodzony!! Za miejsce na i poza podium przewidziane nieziemskie nagrody.
*Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin I Międzygalaktycznych Mistrzostw W Bierki
2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
3. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej w I Międzygalaktycznych Mistrzostwach W Bierki (załącznik nr 2)

posted by on Bez kategorii

Fundacja Obrazy bez Granic i Centrum M.A.K. na II Jeleniogórskich Targach Organizacji Pozarządowych

30 maja 2015r odbyły się II Jeleniogórskich Targach Organizacji Pozarządowych. Dzięki zaangażowaniu młodzieży mogliśmy zaprezentować działania fundacji i Centrum M.A.K. oraz obejrzeć wspaniałą relację, przygotowaną przez Michała i Alicji:
https://www.facebook.com/337359099756553/videos/475644625927999/?theater

posted by on Bez kategorii

Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza szkoły do udziału w projekcie „Centrum Aktywności Młodzieży”.
Mogą Państwo zostać jedną z trzech innowacyjnych szkół na terenie powiatu jeleniogórskiego, która przez jeden rok realizować będzie Program Społecznej Aktywności Młodzieży.

Co proponujemy?

Wprowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 w Państwa szkole pilotażowego Programu Społecznej Aktywności Młodzieży.
Program zostanie wprowadzony wyłącznie w 3 szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jeleniogórskiego.
Każda ze szkół będzie współuczestniczyć w tworzeniu Programu, przez co będzie mogła dostosować go do własnych możliwości i realizacji własnych pomysłów.

Na czym polega Program:

Program zakłada wprowadzenie dodatkowych, cyklicznych zajęć dla młodzieży (forma zależy od Państwa, mogą to być np. zajęcia pozalekcyjne, zajęcia tylko dla chętnych, zajęcia wyłącznie dla wybranej klasy).
Zajęcia mają na celu aktywizację i kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży, podejmowanie tematów i działań dotyczących problemów, które młodzież zauważa w swoim środowisku lokalnym.

Szczególny nacisk chcemy położyć na to, aby Program był atrakcyjny dla młodzieży, skupiał się na zajęciach praktycznych (np. wizyty w siedzibach lokalnych organizacji pozarządowych, zapraszanie na zajęcia gości zaangażowanych społecznie, wizyty na posiedzeniach rady gminy, miasta, pokazywanie dobrych praktyk).

Program zostanie opracowany przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli trzech wybranych szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji samorządowej oraz młodzieży.
Zakładamy, że Program zawierał będzie dokładne wytyczne i opisy zajęć do realizacji w szkole.

Każda z trzech szkół wytypuje nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Programu. Będzie on na ten czas (czyli przez cały rok szkolny 2015/2016), zatrudniony w projekcie przez Fundację Obrazy Bez Granic na podstawie umowy zlecenie.

Każda ze szkół otrzyma wsparcie w postaci szkoleń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu oraz opieki superwizora zewnętrznego.

Co zyskuje Państwa szkoła:

- wyróżnienie w skali regionu
- miano szkoły prospołecznej, otwartej na nowe rozwiązania
- dodatkowe wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego Program w szkole
- wsparcie szkoleniowe, możliwość realizacji własnych pomysłów
- informacja prasowa z realizacji Programu (wraz z opisem działań oraz zdjęciami z każdej ze szkół)
- przedstawienie przebiegu realizacji i wniosków z Programu na konferencji podsumowującej (konferencja z udziałem przedstawicieli innych szkół, lokalnych władz, mediów i młodzieży)
- udział w Programie może być dużym atutem w staraniach szkoły o dofinansowanie własnych projektów.

Szkoły uczestniczące w Programie umocnią swoją pozycję i wizerunek w środowisku lokalnym jako placówki innowacyjne, aktywnie kształtującej postawy obywatelskie młodzieży.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa szkoły w Programie Społecznej Aktywności Młodzieży, należy wypełnić załączoną ankietę i odesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 8 maja 2015r na adres:

Centrum M.A.K.
ul. Bankowa 15
58-500 Jelenia Góra

W przypadku większej ilości zgłoszeń powołana zostanie komisja rekrutacyjna, która wybierze 3 szkoły do udziału w projekcie.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Marcin Sobaszek – tel. 501 411 199
obrazybezgranic@gmail.com

posted by on Bez kategorii, M.A.K.

Centrum M.A.K. aktywnie promuje ideę wolontariatu wśród młodzieży. Chcielibyśmy pełnić rolę centrum wolontariatu, do którego zgłaszać się będą młodzi ludzie chcący zdobyć doświadczenie poprzez pracę na zasadzie wolontariatu oraz organizacje potrzebujące ich wsparcia i pomocy w prowadzonych przez siebie działaniach. Jako Centrum M.A.K. chcemy zapewnić wsparcie i opiekę, aby wymiana ta przebiegała sprawnie i zgodnie z przepisami.
Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, której działania będą wspierać wolontariusze. Centrum M.A.K. będzie czuwać nad sprawną współpracą pomiędzy młodzieżą a Filharmonią Dolnośląską.

posted by on Bez kategorii, M.A.K.

18 grudnia 2014 odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Na kanapie w M.A.K.-u – spotkania z (nie)zwykłymi ludźmi”. Wyjątkowymi gośćmi byli Ania i Robert Maciąg, którzy opowiadali nam o podróżach, pasji, odwadze, o książkach, wzajemnym zaufaniu i o tolerancji. Pokazali również swoje zdjęcia z podróży i przygotowali do degustacji niezwykle aromatyczne dania kuchni indyjskiej. Dziękujemy i czekamy na kolejne spotkanie.