Harmonogram udzielania wsparcia w proj. Eksperymentuję – SP Sosnówka

13.11.2018

Orientacyjny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Zajęcia w szkole objętej projektem: Sosnówka.
sosnowka-Tygodniowy-plan-zajęć-w-ramach-projektu-Eksperymentuje

Harmonogram udzielania wsparcia w proj. Eksperymentuję – SP Czernica

Orientacyjny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Zajęcia w szkole objętej projektem: Czernica.
Czernica-Tygodniowy-plan-zajęć-w-ramach-projektu-wrzesień-2018

Eksperymentuję – wspracie SP Sosnówka

01.06.2018

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018
Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: Sosonówka.
06-2018-harmonogram-sosnówka

Eksperymentuję – wsparcie SP Czernica

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018
Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: Czernica.
06-HARMONOGRAM-SPczernica

Zapytanie ofertowe

04.10.2017

Zapytanie ofertowe: Indywidualne wsparcie rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkołach objętych projektem.

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

  1. 1.Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie rodziców – dyżury pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w każdej z czterech szkół objętych projektem.

Przedmiotem zapytania jest: świadczenie usługi indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w czterech szkół objętych projektem.

Celem dyżurów będzie wypracowanie współpracy z rodzicami, zmotywowanie ich do kontaktu i zaangażowania do działań realizowanych przez szkołę, pomoc rodzicom w indywidualnej pracy z dzieckiem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywany wymiar czasu: 8 godzin w miesiącu w każdej z czterech szkół.

Miejsce realizacji: SP Czernica, SP Siedlęcin, SP Sosnówka, SP Ścięgny – możliwość realizacji dyżurów w jednej lub kilku szkołach.

Okres realizacji: październik 2017 – maj 2019r.

Szczegółowy harmonogram oraz godziny dyżurów do ustalenia ze szkołami.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika/psychologia lub ukończona szkoła trenerska,
  • doświadczenie w pracy z uczniem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na formularzu ofertowym do dnia 11.10.2017 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres siedziby:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Elsnera 5/3 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do góry