Harmonogram zajęć w Janowicach Wielkich

HARMONOGRAM NA WRZESIEŃ 2018 R.
Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”. Grafik może ulec niewielkim zmianom.
harmonogram zajęć wrzesień 2018

Do góry