Harmonogramy udzialania wsparcia w proj. Eksperymentuję

Orientacyjne harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Zajęcia w szkołach objętych projektem: Czernica, Siedlęcin, Sosnówka i Ścięgny.

Harmonogram SP Czernica
Harmonogram SP Siedlęcin
Harmonogram SP Sosnówka
Harmonogram SP Ścięgny

Do góry