Janowice Wielkie – grafik udzielania wparcia

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”.

harmonogram-zajęć-luty-czerwiec-JWlk

Do góry