Janowice Wielkie: szacowanie wartości zamówienia – wparcie rodziców

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

  1. Świadczenie usługi indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha.

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich
Okres realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 r.

Ofertę należy dostarczyć na poniższym formularzu do dnia 13.08.2018 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą do biura projektu:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 2b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

Do góry