Szkolenia dla nauczycieli – oferty

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

  1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Celem zadania jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli pod kątem:

  • rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy,
  • metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
  • pracy metodą eksperymentu,
  • podnoszenia kompetencji cyfrowych n-li wszystkich przedmiotów, w tym:

– obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego,
– wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
– nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
– edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
– wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
– administracja wew infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły,
– wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.

Uczestnicy: 16 nauczycieli zatrudnionych w SP w Janowicach Wielkich

Przewidywany wymiar czasu: 96 godzin

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich

Okres realizacji: luty 2018r – grudzień 2018r.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, ukończona szkoła trenerska
  • min. 2 lata doświadczenia w pracy z nauczycielami (doradztwo, prowadzenie szkoleń)
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi oraz w pracy „na procesie”.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 27.02.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

Do góry