Konsultacje Szkolnego Programu Społecznej Aktywności Młodzieży

Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących Szkolnego Programu Społecznej Aktywności Młodzieży.

Program stanowi próbę rozszerzenia edukacji społecznej i obywatelskiej w szkołach. Celem jest zapewnienie młodzieży odpowiedniej wiedzy, możliwości podejmowania aktywności społecznej oraz realizacji własnych pomysłów. Program zakłada wprowadzenie dodatkowych, cyklicznych zajęć dla młodzieży, które będą kształtowały postawy prospołeczne młodzieży oraz zachęcały do podejmowania tematów i działań dotyczących problemów, które młodzież zauważa w swoim środowisku lokalnym. Szczególny nacisk chcemy położyć na to, aby Program był atrakcyjny dla młodzieży i skupiał się na zajęciach praktycznych.

Jest to pilotażowy Program, który zostanie wprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2015/2016 w trzech szkołach z powiatu jeleniogórskiego.

Zachęcamy Państwa do wypowiedzenia się na temat założeń Programu, wyrażenia swoich pomysłów oraz uwag:
e-mail: obrazybezgranic@gmail.com
tel: 501 411 199
osobiście: Centrum M.A.K. ul. Bankowa 14, Jelenia Góra.

SZKOLNY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY

Do góry