Warsztaty filmowe

Od marca do maja trwały organizowane przez Centrum M.A.K. warsztaty filmowe dla młodzieży, w ramach których odbyły się:

  1.  Warsztaty przygotowawcze – na tydzień przed warsztatami wyjazdowymi każda z trzech grup uczestniczyła w zajęciach przygotowawczych organizowanych w Centrum M.A.K. Tematyka zajęć: ogólne zasady tworzenia filmu, organizacja planu filmowego: omówienie i przydzielenie ról, jakie będą do wykonania podczas warsztatów (operator, reżyser, dźwiękowiec, aktorzy, charakteryzacja itd), stworzenie koncepcji filmu warsztatowego, założenie grupy dyskusyjnej na Facebooku, praca konsultacyjna przed wyjazdem.
  2. Warsztaty wyjazdowe – odbyły się w Szklarskiej Porębie w ośrodku Gawra w następujących terminach:
  • GRUPA I — 20–22.03.2015
  • GRUPA II — 17–19.04.2015
  • GRUPA III — 29–31.05.2015

Plan zajęć:

  • I dzień – dokończenie pracy nad scenariuszem, omówienie zasad pracy z kamerą, światłem, dźwiękiem, rozpoczęcie realizacji zdjęć filmu warsztatowego
  • II dzień – zdjęcia do filmu, montaż
  • III dzień – zakończenie montażu, omówienie filmów, które będą tworzone samodzielnie przez grupę po warsztatach.

Oto rezultaty pracy młodzieży:

„Dobro powraca”:

„Zacznij działać”:

„Wyloguj się”:

Do góry