posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

1. Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do:

 • Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w terminie do 31 marca 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 15.03.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ OPISU ZAMÓWIENIA

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1
POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”.

harmonogram-zajęć-luty-czerwiec-JWlk

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

1. Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie rodziców – dyżury pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkole

Celem dyżurów będzie wypracowanie współpracy z rodzicami, zmotywowanie ich do kontaktu i zaangażowania do działań realizowanych przez szkołę, pomoc rodzicom w indywidualnej pracy z dzieckiem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy: rodzice uczniów klas I–VIII
Przewidywany wymiar czasu: 32 godzin w miesiącu
Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich
Okres realizacji: luty 2018 – czerwiec 2019r.

Szczegółowy harmonogram oraz godziny dyżurów do ustalenia ze szkołą.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika/psychologia lub ukończona szkoła trenerska,
 • doświadczenie w pracy z uczniem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 27.02.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

 1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Celem zadania jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli pod kątem:

 • rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy,
 • metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
 • pracy metodą eksperymentu,
 • podnoszenia kompetencji cyfrowych n-li wszystkich przedmiotów, w tym:

- obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego,
- wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
- nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
- edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
- administracja wew infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły,
- wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.

Uczestnicy: 16 nauczycieli zatrudnionych w SP w Janowicach Wielkich

Przewidywany wymiar czasu: 96 godzin

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich

Okres realizacji: luty 2018r – grudzień 2018r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończona szkoła trenerska
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy z nauczycielami (doradztwo, prowadzenie szkoleń)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi oraz w pracy „na procesie”.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 27.02.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenia zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w SP w Janowicach Wielkich w ramach projektu.

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

 1. Realizacja zajęć logopedycznych,
 2. Realizacja zajęć,
 3. Świadczenie usługi indywidualnego wsparcia rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha.

Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich
Okres realizacji: luty 2018 – czerwiec 2019 r.

Ofertę należy dostarczyć na poniższym formularzu do dnia 16.02.2018 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres siedziby:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Elsnera 5/3, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com