posted by on Bez kategorii, Eksperymentuje

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018
Zajęcia zewnętrze w szkole objętej projektem: Czernica.
06-HARMONOGRAM-SPczernica

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Eksperymentuję – czerwiec 2018
Zajęcia zewnętrze w szkołach objętych projektem: Czernica, Ścięgny, Sosonówka, Siedlęcin.
06-2018-harmonogram-zewnętrzne

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

1. Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do:

  • Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w terminie do 31 marca 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 15.03.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ OPISU ZAMÓWIENIA

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1
POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2

posted by on Bez kategorii

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”.

harmonogram-zajęć-luty-czerwiec-JWlk

posted by on Bez kategorii, ZITAJ

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

1. Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy z uczniem: wsparcie rodziców – dyżury pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkole

Celem dyżurów będzie wypracowanie współpracy z rodzicami, zmotywowanie ich do kontaktu i zaangażowania do działań realizowanych przez szkołę, pomoc rodzicom w indywidualnej pracy z dzieckiem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy: rodzice uczniów klas I–VIII
Przewidywany wymiar czasu: 32 godzin w miesiącu
Miejsce realizacji: SP w Janowicach Wielkich
Okres realizacji: luty 2018 – czerwiec 2019r.

Szczegółowy harmonogram oraz godziny dyżurów do ustalenia ze szkołą.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika/psychologia lub ukończona szkoła trenerska,
  • doświadczenie w pracy z uczniem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 27.02.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY