Ogłoszenia

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

20.07.2020

Szacowanie wartości usługi: Aktywna integracja o charakterze społecznym -indywidualne wsparcie coacha

Fundacja Obrazy bez Granic zwraca się z zapytaniem o cenę przeprowadzenia indywidualnych konsultacji w ramach realizacji zadania: Aktywna integracja o charakterze społecznym – indywidualne wsparcie coacha dla 25 uczestników w łącznym wymiarze 250h, w okresie 01.08.2020 – 30.11.2021r, w ramach realizacji projektu pt. „Praca kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o wskazanie ceny netto (obejmującej wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia) jednej godziny zegarowej konsultacji dla jednej osoby. Formularz cenowy należy przedłożyć do dnia 28.07.2020r na adres mailowy obrazybezgranic@gmail.com lub osobiście do biura Fundacji:
ul. Klonowica 1/2 w Jeleniej Górze.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Szacowanie wartości usługi: POBIERZ

 


 

Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naborów uczestników i pracodawców do udziału w projekcie. Szczegóły znajdziecie państwo w zakładce REKRUTACJA. Nabór wniosków prowadzimy w terminie od 29.06-09.07.2020

Do góry