O projekcie

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Witamy na stronie projektu pn. „Praca kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

 

Tytuł projektu: „Praca kluczem do sukcesu”

Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0030/19

Wartość projektu: 974 868,12zł
Dofinansowanie: 926 118,12zł

Zasięg terytorialny: miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski

Okres realizacji: 01.06.2020 roku – 31.12.2021 roku

Projekt realizowany przez  Fundacja Obrazy Bez Granic wraz z Aleksandrą Węgrzyn „ZNAK”

 

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 25 osób (15K, 10M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski od 01.06.2020- 31.12.2021.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze społecznym  – Poradnictwo psychologiczne – indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze społecznym -Poradnictwo prawne – indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. Aktywna integracja o charakterze społecznym –W poszukiwaniu kompetencji – moja drabina do kariery- warsztaty grupowe
  4. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy
  5. Aktywna integracja o charakterze społecznym  – indywidualne wsparcie coacha
  6. Aktywna integracja o charakterze zawodowym –  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  7. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  8. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Zatrudnienie subsydiowane

 

REKRUTACJA

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

Do góry