opis

Fundacja Obrazy Bez Granic od roku 2007 prowadzi działania w sferze edukacji, kultury i sztuki.
Staramy się realizować swoje cele stosując innowacyjne metody np. wspieranie kina niezależnego traktujemy jako narzędzie kształtowania świadomości społecznej. Wykorzystujemy formę filmową do promowania społeczności lokalnych oraz niezwykłych inicjatyw podejmowanych przez zwykłych ludzi. Tworzone wspólnie z młodzieżą, wolontariuszami, organizacjami filmy pełnią funkcję edukacyjną oraz mają wpływ na budowanie i integrację społeczności lokalnych. W swoich działaniach propagujemy wykorzystywanie nowoczesnych technologii (szczególnie media cyfrowe) jako formy przekazu.
Fundacja corocznie uczestniczy w realizacji Multimedia Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych w Rzeszowie, ponadto w ostatnich latach udało nam się:

  • zrealizować warsztaty filmowe dla młodzieży w ramach projektu „Społeczeństwo Obywatelskie okiem kamery”
  • współorganizować  warsztaty filmowe dla młodzieży w MOS w Gorzowie Wielkopolskim
  • zrealizować trzy filmy dokumentalne z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (gminy powiatu jeleniogórskiego)
  • przeprowadzić cykl szkoleń w ramach  kursu trenerskiego dla kadry pedagogicznej z obszaru powiatu jeleniogórskiego,
  • rozpocząć projekt „Centrum Aktywności Społecznej”, którego celem jest rozwój aktywności społecznej młodzieży z regionu jeleniogórskiego

Największym zasobem fundacji jest jej zespół. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w działalności na rzecz sektora pozarządowego. Fundator jest wykładowcą na DSW we Wrocławiu. Prezes Fundacji jest od 13 lat trenerem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP pracującym zarówno z ngo, samorządami, biznesem, grupami nieformalnymi jak i młodzieżą; posiada certyfikat moderatora Odnowy Wsi i aktywnie pracuje na rzecz pobudzania aktywności lokalnej, jest współtwórcą i wiceprezesem LGD Partnerstwo Ducha Gór, specjalistą ds. funduszy strukturalnych i unijnych. Wiceprezeska posiada wykształcenie dziennikarskie, angażuje się w projekty na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

Na rzecz Fundacji działają także wolontariusze m.in.: pedagożka, arteterapeutka, polonistka; doradczyni pracująca w punkcie wsparcia dla organizacji pozarządowych, młodzież.

https://www.facebook.com/fundacjaobg?fref=ts

Do góry