Rekrutacja Rodzice

03.09.2021

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”.

W okresie od października 2021 do marca 2023 roku  w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich oraz w Szkole Podstawowej w Ścięgnach realizowany będzie projekt  „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych” nr: RPDS.10.02.03-02-0008/20.

Zapraszamy RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH dzieci uczęszczających do ww. szkół do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu.

Przygotowaliśmy dla Państwa możliwość  indywidualnych spotkań z pedagogiem/psychologiem – podczas takiego spotkania mogą Państwo omówić kwestie związane z odpowiednim wsparciem dziecka, w szczególności dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; omówić indywidualne problemy, a także sukcesy, pojawiające się na poszczególnych etapach rozwoju i edukacji dziecka; podjąć tematy motywacji dzieci do nauki i aktywności;

Skorzystanie ze wsparcia jest całkowicie bezpłatne.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły lub do wychowawców klas lub bezpośrednio na pierwsze umówione spotkanie
z psychologiem.

Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się:

– deklaracja uczestnictwa w projekcie dla rodzica
– oświadczenie uczestnika projektu w sprawie przetwarzanie danych osobowych
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie oraz kierując pytania pod adres: obrazybezgranic@gmail.com

 

Deklaracja dostępna jest do pobrania poniżej a także w sekretariacie każdej ze szkół oraz u wychowawców klas:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla rodzica wraz z załącznikami
Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie

Do góry