Harmonogramy wsparcia

22.10.2021

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

1. Harmonogram wsparcia dla Szkoły Podstawowej Janowice Wielkie w ramach
projektu „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia
rozwoju uczniów szkół podstawowych”.
Pobierz plik:

 

2. Harmonogram wsparcia dla Szkoły Podstawowej Ścięgny w ramach projektu
„Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju
uczniów szkół podstawowych”
Pobierz plik:

 

3. Harmonogram wsparcia obejmujący zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach, rajdy oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych” do dnia 31.12.2021 r.
Pobierz plik:

 

Do góry