Akademia Rozwoju Osobistego

Fundacja Obrazy Bez Granic rozpoczęła realizację projektu „Akademia Rozwoju Osobistego”, który zakłada przeprowadzenie profesjonalnego Kursu Trenerskiego.
Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zamieszkujących na terenie gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica.
Osoby, które już uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach środków unijnych, w tym w ramach działania 9.4 również mogą wziąć udział w projekcie.

Celem kursu jest zdobycie umiejętności trenerskich, które będą mogły być wykorzystane zarówno w dotychczasowej pracy nauczycielskiej jak i do wykonywania zawodu trenera. Kurs obejmuje 84h zajęć podzielonych na 5 zjazdów:

I. Warsztat Komunikacji (20h) jeden zjazd 3-dniowy (bez noclegów) – doskonalenie umiejętności interpersonalnych,udzielanie informacji zwrotnych, komunikat JA, komunikacja bez agresji, proces grupowy.

II. Szkolenie Trenerskie (64h) – 4 zjazdy po 2 dni (16h) każdy:

  1. Praca z grupami warsztatowymi i sposoby ich aktywizacji, techniki angażujące, style trenerskie
  2. Zastosowanie różnorodnych narzędzi i pomocy do prowadzenia szkoleń, opracowywanie indywidualnych mat. szkol.
  3. Techniki relaksacyjne w pracy trenera, umiejętności mediacyjne, psychodrama, nowe trendy w szkoleniach
  4. Trening zadaniowy połączony z superwizją, podczas którego omówimy indywidualny styl prowadzenia szkoleń

Zajęcia odbędą się w weekendy, jeden raz w miesiącu – od grudnia do kwietnia. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkoleń.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 501 411 199 lub 501 411 299 lub mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

pasek-akademia-rozwoju

Do góry