Filmy

Udostępniamy Państwu pakiet trzech filmów przedstawiających Krainę Ducha Gór. Filmy pokazują bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ofertę produktów lokalnych. Zapraszamy do odkrywania wspólnie z nami tajemnic obszaru Partnerstwa Ducha Gór (gminy: Janowice Wielkie, Karpacz, Mysłakowice, Podgórzyn, Jeżów Sudecki,). Filmy powstały dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i udostępnione są do niekomercyjnego odtwarzania. Zachęcamy zatem do ich pobierania i odtwarzania w celach promocyjnych np. na Państwa własnych stronach www, podczas targów, wystaw, konferencji.
Nieodpłatne egzemplarze filmów na płytach DVD dostępne są w następujących punktach:
1. Urząd Gminy Jeżów Sudecki
2. Urząd Gminy Janowice Wielkie
3. Urząd Gminy Karpacz
4. Urząd Gminy Mysłakowice
5. Urząd Gminy Podgórzyn
6. LGD Partnerstwo Ducha Gór
7. Fundacja Obrazy Bez Granic

„Kraina Ducha Gór zaprasza do poznawania historii i kultury regionu”
Film pokazuje bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu – zapraszamy do odkrywania tajemnic obszaru Partnerstwa Ducha Gór (gminy: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Karpacz, Mysłakowice, Podgórzyn).

Film udostępniony jest do niekomercyjnego odtwarzania.
Wszelkie prawa zastrzeżone: Fundacja Obrazy Bez Granic.

Tutaj możesz pobrać ten film: https://www.dropbox.com/s/tnf7q8c35hs8u46/historia-i-kultura.mp4
lub obejrzeć tutaj na kanale Vimeo: http://vimeo.com/101972997

„Kraina Ducha Gór zaprasza do aktywnego spędzania czasu”
Sport, rekreacja, relaks – film ukazuje całą gamę atrakcji i możliwości spędzania czasu na obszarze Partnerstwa Ducha Gór (gminy: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Karpacz, Mysłakowice, Podgórzyn).
Film udostępniony jest do niekomercyjnego odtwarzania.
Wszelkie prawa zastrzeżone: Fundacja Obrazy Bez Granic.

Tutaj możesz pobrać ten film: https://www.dropbox.com/s/19fdbd69smj7x1m/aktywny-wypoczynek.mp4
lub obejrzeć tutaj na kanale Vimeo: http://vimeo.com/102521614

„Kraina Ducha Gór zaprasza do odkrywania produktów lokalnych”
Film przybliża charakter regionu prezentując wyjątkowe produkty lokalne wytwarzane na obszarze Partnerstwa Ducha Gór (gminy: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Karpacz, Mysłakowice, Podgórzyn).
Film udostępniony jest do niekomercyjnego odtwarzania.
Wszelkie prawa zastrzeżone: Fundacja Obrazy Bez Granic.

Tutaj możesz pobrać ten film: https://www.dropbox.com/s/dii4qgecexex8im/produkty-lokalne.mp4
lub obejrzeć tutaj na kanale Vimeo: http://vimeo.com/101995899

pasek-prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał filmowy zrealizowany w ramach projektu p.n. „Pakiet profesjonalnych filmów promocyjnych z obszaru Partnerstwa Ducha Gór”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Autorem materiałów filmowych jest Fundacja Obrazy Bez Granic.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do góry