Praca kluczem do sukcesu

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

W okresie od 1.06.2020 do 31.12.2020 realizujemy projekt pt. „Praca kluczem do sukcesu”.

Celem projektu jest wsparcie 25 osób (15 Kobiet, 10 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, zamieszkujących miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski

W ramach projektu oferujemy:

– wsparcie w postaci aktywnej integracji (psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe),

– warsztaty grupowe rozwijające indywidualne kompetencje i predyspozycje uczestników

– indywidualne wsparcie coacha

– kursy zawodowe zwiększające kompetencje na rynku pracy

– refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

– zatrudnienie subsydiowane

Szczegóły dotyczące projektu, rekrutacji uczestników, terminów znajdziecie TUTAJ

Do góry