Praca kluczem do sukcesu

01.06.2020

Projekt „Praca kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

W okresie od 1.06.2020 do 31.12.2020 realizujemy projekt pt. „Praca kluczem do sukcesu”.

Celem projektu jest wsparcie 25 osób (15 Kobiet, 10 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, zamieszkujących miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski

W ramach projektu oferujemy:

– wsparcie w postaci aktywnej integracji (psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe),

– warsztaty grupowe rozwijające indywidualne kompetencje i predyspozycje uczestników

– indywidualne wsparcie coacha

– kursy zawodowe zwiększające kompetencje na rynku pracy

– refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

– zatrudnienie subsydiowane

Szczegóły dotyczące projektu, rekrutacji uczestników, terminów znajdziecie TUTAJ

Zapytanie oferowe – wycieczka

02.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/17, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

1. Przygotowanie i realizacja 2-dniwej wycieczki obejmującej zwiedzanie oraz warsztaty w min. dwóch obiektach Szklaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego dla uczniów SP biorących udział w projekcie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Dwudniowa wycieczka mająca na celu wzmocnienie nauki metodą eksperymentu

b) Liczba uczestników: 80 uczniów i 8 opiekunów (możliwość podziału grupy na dwie dwudniowe wycieczki dla 44 osób każda lub cztery dwudniowe wycieczki dla 22 osób każda)

c) Okres realizacji: maj 2019r (dokładna data zostanie ustalona z dyrekcją szkół)

CENA POWINNA ZAWIERAĆ:

a) Przejazd autokarem na trasie: wyjazd spod danej szkoły – miejsce docelowe – powrót do szkoły (szkoły biorące udział w projekcie: SP Sosnówka, SP Ścięgny, SP Siedlęcin, SP Czernica – wszystkie usytuowane w gminach powiatu jeleniogórskiego, woj. dolnośląskie)

b) Zwiedzanie min. dwóch obiektów połączone z warsztatami

c) Koszt biletów wstępu dla uczestników i opiekunów

d) Nocleg dla uczestników i opiekunów (nie dalej niż 30 min. od zwiedzanych obiektów)

e) Pełne wyżywienie (wraz z suchym prowiantem w czasie przejazdu)

f) Opiekę pilota

g) Ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Ofertę wraz z programem wycieczki należy dostarczyć na formularzu ofertowym do dnia 10.04.2019r drogą mailową na adres: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

Szacowanie wartości zamówienia – proj. Eksperymentuję

14.03.2019

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/17, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

1. Przygotowanie i realizacja 2-dniwej wycieczki obejmującej zwiedzanie oraz warsztaty w min. dwóch obiektach Szklaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego dla uczniów SP biorących udział w projekcie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) Dwudniowa wycieczka mająca na celu wzmocnienie nauki metodą eksperymentu
b) Liczba uczestników: 80 uczniów i 8 opiekunów (możliwość podziału grupy na dwie dwudniowe wycieczki dla 44 osób każda lub cztery dwudniowe wycieczki dla 22 osób każda)
c) Okres realizacji: kwiecień – maj 2019r (dokładna data zostanie ustalona z dyrekcją szkół)

CENA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) Przejazd autokarem na trasie: wyjazd spod danej szkoły – miejsce docelowe – powrót do szkoły
(szkoły biorące udział w projekcie: SP Sosnówka, SP Ścięgny, SP Siedlęcin, SP Czernica – wszystkie usytuowane w gminach powiatu jeleniogórskiego, woj. dolnośląskie)
b) Zwiedzanie min. dwóch obiektów połączone z warsztatami
c) Koszt biletów wstępu dla uczestników i opiekunów
d) Nocleg dla uczestników i opiekunów (nie dalej niż 30 min. od zwiedzanych obiektów)
e) Pełne wyżywienie (wraz z suchym prowiantem w czasie przejazdu)
f) Opiekę pilota
g) Ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Ofertę wraz z programem wycieczki należy dostarczyć na formularzu ofertowym do dnia 20.03.2019r drogą mailową na adres: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

Harmonogramy udzialania wsparcia w proj. Eksperymentuję

24.01.2019

Orientacyjne harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Zajęcia w szkołach objętych projektem: Czernica, Siedlęcin, Sosnówka i Ścięgny.

Harmonogram SP Czernica
Harmonogram SP Siedlęcin
Harmonogram SP Sosnówka
Harmonogram SP Ścięgny

Harmonogram udzielania wsparcia w proj. Eksperymentuję – SP Ścięgny

13.11.2018

Orientacyjny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Zajęcia w szkole objętej projektem: Ścięgny.
sciegny-Harmonogram-zajęć-ok-1

Do góry