Pomoce dydaktyczne – oferta

07.03.2018

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

1. Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do:

  • Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w terminie do 31 marca 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy dostarczyć na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 15.03.2018r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Ogińskiego 5b, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ OPISU ZAMÓWIENIA

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1
POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2

Do góry