INICJATYWY MŁODZIEŻY

30.05.2016

W tym roku udało nam się wesprzeć realizację aż 5 pomysłów młodzieży. Każda grupa otrzymała wsparcie merytoryczne oraz finansowe w przeprowadzeniu działań na rzecz swojego lokalnego środowiska.
Były to:

  1. Mobilne centrum gier planszowych – realizacja spotkań przy grach planszowych jako sposób na integrację różnych grup społecznych, alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu oraz pobudzanie do kreatywnego myślenia
  2. Mania Grania – Klub Miłośników Gier Różnych – stworzenie w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie klubu, który będzie cyklicznie organizował turnieje gier planszowych w celu integracji młodzieży uczącej się w gimnazjum i liceum, rozbudzenia dodatkowych zainteresowań oraz urozmaicenia rutynowego życia szkolnego.
  3. W MAKu na szklaku – organizacja cyklicznych spotkań w duchu sportowym, których celem jest integracja młodzieży poprzez wspólne spędzanie czasu w sposób inny niż szkoła, komputer czy kino – były to wspólne wyjścia w teren, do parku, na boisko, na łąkę a w niepogodę zajęcia w Centrum M.A.K. lub na hali sportowej
  4. Pomocna wizytówka – zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez stworzenie i rozpowszechnienie wizytówki zawierającej dane instytucji i organizacji pomagających młodzieży w sytuacjach kryzysowych na obszarze miasta i powiatu jeleniogórskiego
  5. Trochę wolontariatu pokazać światu – zorganizowanie podczas festynu szkolnego stoiska, które będzie przybliżało ideę wolontariatu oraz ułatwi młodzieży włączenie się do grupy wolontariuszy, dodatkowo zorganizowany został konkursu „Namaluj dobro” oraz zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt.

Dziękujemy Wam za inwencję i chęć do działania!

Realizacja działań możliwa była dzięki dofinansowaniu MRPiPS ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
logo_FIO3d

TURNIEJ GRY „Królestwo w budowie” w Centrum M.A.K.

04.05.2016

Turniej Królestwo w budowie 2W piątek 29 kwietnia w Centrum M.A.K. przez cały dzień było gwarno, ciekawie i pysznie. Spotkanie integracyjne połączone z eliminacjami Mistrzostw Polski w grze planszowej „Królestwo w budowie” przyciągnęło dużo osób – z czego oczywiście bardzo się cieszymy.

Dziękujemy firmie Rebel.pl za zaproszenie nas do organizacji tegorocznych eliminacji.
Zwycięzcom gratulujemy!

Do góry