Poznaj Krainę Ducha Gór

29.07.2014

Udostępniamy Państwu pakiet trzech filmów przedstawiających Krainę Ducha Gór. Filmy pokazują bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ofertę produktów lokalnych. Zapraszamy do odkrywania wspólnie z nami tajemnic obszaru Partnerstwa Ducha Gór (gminy: Janowice Wielkie, Karpacz, Mysłakowice, Podgórzyn, Jeżów Sudecki).
Filmy powstały dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i udostępnione są do niekomercyjnego odtwarzania.
Zachęcamy zatem do ich pobierania i odtwarzania w celach promocyjnych np. na Państwa własnych stronach www, podczas targów, wystaw, konferencji.
Filmy można oglądać na kanałach YouTube, Vimeo oraz na naszym Facebooku.

„Kraina Ducha Gór zaprasza do poznawania historii i kultury regionu”

„Kraina Ducha Gór zaprasza do aktywnego spędzania czasu”

„Kraina Ducha Gór zaprasza do odkrywania produktów lokalnych”

Filmy można pobrać tutaj: https://obrazybezgranic.pl/filmy/

Do góry