Szacowanie wartości zamówienia – proj. Eksperymentuję

14.03.2019

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/17, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

1. Przygotowanie i realizacja 2-dniwej wycieczki obejmującej zwiedzanie oraz warsztaty w min. dwóch obiektach Szklaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego dla uczniów SP biorących udział w projekcie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) Dwudniowa wycieczka mająca na celu wzmocnienie nauki metodą eksperymentu
b) Liczba uczestników: 80 uczniów i 8 opiekunów (możliwość podziału grupy na dwie dwudniowe wycieczki dla 44 osób każda lub cztery dwudniowe wycieczki dla 22 osób każda)
c) Okres realizacji: kwiecień – maj 2019r (dokładna data zostanie ustalona z dyrekcją szkół)

CENA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) Przejazd autokarem na trasie: wyjazd spod danej szkoły – miejsce docelowe – powrót do szkoły
(szkoły biorące udział w projekcie: SP Sosnówka, SP Ścięgny, SP Siedlęcin, SP Czernica – wszystkie usytuowane w gminach powiatu jeleniogórskiego, woj. dolnośląskie)
b) Zwiedzanie min. dwóch obiektów połączone z warsztatami
c) Koszt biletów wstępu dla uczestników i opiekunów
d) Nocleg dla uczestników i opiekunów (nie dalej niż 30 min. od zwiedzanych obiektów)
e) Pełne wyżywienie (wraz z suchym prowiantem w czasie przejazdu)
f) Opiekę pilota
g) Ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Ofertę wraz z programem wycieczki należy dostarczyć na formularzu ofertowym do dnia 20.03.2019r drogą mailową na adres: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ OFERTOWY

Do góry