O fundacji

Fundacja Obrazy Bez Granic od roku 2007 prowadzi działania w sferach edukacji, spraw społecznych, kultury i sztuki.

Realizując swoje cele stosujemy innowacyjne metody np. wspieranie kina niezależnego  jako narzędzie kształtowania świadomości społecznej. Wykorzystujemy formę filmową do promowania społeczności lokalnych oraz niezwykłych inicjatyw podejmowanych przez zwykłych ludzi. Tworzone wspólnie z młodzieżą, wolontariuszami, organizacjami filmy pełnią funkcję edukacyjną oraz mają wpływ na budowanie i integrację społeczności lokalnych. W swoich działaniach propagujemy wykorzystywanie nowoczesnych technologii (szczególnie media cyfrowe) jako formy przekazu.

Wspierając działania społeczne skupiamy się na realnym określeniu potrzeb grup docelowych i ich zaspokajaniu. Podejmując się realizacji projektów dbamy o ich jakość, a nie o skalę oddziaływania.

W historii Fundacji najważniejszymi osiągnięciami (do 2020 r) były:

  • zrealizowane warsztaty filmowe dla młodzieży w ramach projektu „Społeczeństwo Obywatelskie okiem kamery”
  • współorganizacja  warsztatów filmowe dla młodzieży w MOS w Gorzowie Wielkopolskim
  • realizacja trzech filmów dokumentalne z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (gminy powiatu jeleniogórskiego)
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach  kursu trenerskiego dla kadry pedagogicznej z obszaru powiatu jeleniogórskiego,
  • realizacja projektu „Centrum Aktywności Społecznej”, którego celem był rozwój aktywności społecznej młodzieży z regionu jeleniogórskiego
  • realizacja projektów wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu jeleniogórskiego,
  • Wieloletnia organizacja i wspieranie festiwalu filmowego „Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych”

Największym zasobem fundacji jest jej zespół. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w działalności na rzecz sektora pozarządowego. Fundator jest wykładowcą na DSW we Wrocławiu. Prezes Fundacji jest trenerem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP pracującym zarówno z organizacjami pozarządowymi, samorządami, biznesem, grupami nieformalnymi jak i młodzieżą; posiada certyfikat moderatora Odnowy Wsi i aktywnie pracuje na rzecz pobudzania aktywności lokalnej, jest współtwórcą i wiceprezesem LGD Partnerstwo Ducha Gór, specjalistą ds. funduszy strukturalnych i unijnych. Wiceprezeska posiada wykształcenie dziennikarskie, angażuje się w projekty na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

Na rzecz Fundacji działają także wolontariusze i specjaliści m.in.: pedagodzy, artterapeuci, doradcy i trenerzy.

Do góry