Szacowanie wartości zamówienia

17.09.2022

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

pn.: Realizacja dwóch wycieczek jednodniowych i dwóch wycieczek
dwudniowych dla uczniów dwóch szkół podstawowych
biorących udział w projekcie

 1. Zamawiający:

  Fundacja Obrazy Bez Granic
  Adres biura: ul. Ogińskiego 2G 58-506 Jelenia Góra
  tel: 501 411 199, e-mail: obrazybezgranic@gmail.com

 2. Przedmiot zamówienia:

  W związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pn. „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”   nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0008/20, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert, mających na celu oszacowanie wartości zamówienia: Realizacja wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania: Opis przedmiotu zamówienia.

 3. Odpowiedź:

  W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto oraz brutto za wykonanie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania Formularz szacowania.Ofertę należy dostarczyć  do dnia 24.09.2022r. do biura fundacji:

  Fundacja Obrazy bez Granic
  ul. Ogińskiego 2G
  58-506 Jelenia Góra

  lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.comInformujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ma ona na celu wyłącznie rozeznanie aktualnych cen rynkowych pozwalające na uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz szacowania

Do góry