Szacowanie wartości zamówienia

25.09.2017

Szacowanie wartości zamówienia: Indywidualne wsparcie rodziców w postaci dyżurów pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w szkołach objętych projektem.

W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Fundacja Obrazy Bez Granic zaprasza do składania ofert mających na celu oszacowanie wartości następujących zadań:

  1. Wspieranie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez indywidualizację pracy
    z uczniem: wsparcie rodziców – dyżury pedagoga/psychologa/terapeuty/coacha w każdej z czterech szkół objętych projektem.

Celem dyżurów będzie wypracowanie współpracy z rodzicami, zmotywowanie ich do kontaktu i zaangażowania do działań realizowanych przez szkołę, pomoc rodzicom w indywidualnej pracy z dzieckiem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywany wymiar czasu: 8 godzin w miesiącu w każdej z czterech szkół.

Miejsce realizacji: SP Czernica, SP Siedlęcin, SP Sosnówka, SP Ścięgny – możliwość realizacji dyżurów w jednej lub kilku szkołach.

Okres realizacji: październik 2017 – maj 2019 r.

Ofertę należy dostarczyć na poniższym formularzu do dnia 02.10.2017 r. osobiście do siedziby fundacji, przesłać pocztą na adres siedziby:
Fundacja Obrazy bez Granic
ul. Elsnera 5/3, 58-506 Jelenia Góra
lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: obrazybezgranic@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do góry