Harmonogram udzielania wsparcia w proj. Eksperymentuję – SP Siedlęcin

Orientacyjny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Zajęcia w szkole objętej projektem: Siedlęcin.
siedlęcin-harmonogram-zajęć--wrzesien-2018

Do góry